klei

该歌手共有多少0首吉他曲目
人气:13
收藏
国籍:奥地利 职业:歌手、词曲作家 代表作:《Bicycle》 简介:klei,来自奥地利的歌手、词曲作家。代表作:《Bicycle》。